Ostali knjižni projekti

Nives Zudič Antonič: ZGODOVINA IN ANTOLOGIJA ITALIJANSKE
KNJIŽEVNOSTI KOPRA, IZOLE IN PIRANA (2014)

Italijanska unija: ZBIRKA IMAGINARNA DEŽELA (2015)
1. Alessandro Damiani: ILLUDERE PARVENZE DI VITA / SLEPITI VIDEZE ŽIVLJENJA
2. Mario Schiavato: MINI IN MAXI
3. Nelida Milani: VOJNE ZGODBE
4. Ligio Zanini: MARTIN MUMA

Claudio Povolo: TRADICIJA PRIDE NA DAN (2015)

Advertisements